Broń zazwyczaj uży­wana przez jed­nos­tki piechoty w dżungli:

M1911, M1911A1
Rem­ing­ton Model 870
Ithaca Model 37
AR15, XM16E1, M16A1
XM177
M60 (Pig)
M79 (Blooper)
M72 LAW

M18A1

Pozostała broń na wyposaże­niu US ARMY pod­czas kon­fliktu w Wietnamie:

Smith & Wes­son .38 Spe­cial Model 10
Sav­age 69E
Stevens 77E
M67 90mm Recoil­less Rifle
XM148
M203
M14, M14A1
XM21
M40

M1C, M1D (Garand)

M2 Brown­ing
M29 Mor­tar
M30 Mor­tar

M40A1 106mm Recoil­less Rifle
M2A1, M101A1, M102 105mm How­itzer
M109, M114A1 155mm Howitzer